Copyright

Alle afbeeldingen en teksten die op onze website worden getoond zijn eigendom van miniatuurautowinkel.nl, haar leveranciers en/of haar uitgever. De teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan onze teksten en afbeeldingen te gebruiken, in welke vorm dan ook en op welke media dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij overtreding van het auteursrecht zult u bericht krijgen van onze advocaat waarin u wordt verzocht het gebruik van onze teksten danwel afbeeldingen te staken. Tevens ontvangt u een direct opeisbare boete en zullen wij u dagvaarden.